INFORMARE


Această informare este efectuată de Comuna Vârfuri ce intenționează să solicite la Administrația Națională Apele Române Administrația Bazinală de apă Buzău-Ialomița Sistemul de gospodărire a apelor Dâmbovița aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de „Inființare sistem centralizat de canalizare menajeră în comuna Vârfuri, județul Dâmbovița” amplasate în comuna Vârfuri, sat Șuvița, Stătești, Ulmetu județul Dâmbovița.
Aceasta investitie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta următoarele ape uzate : Nu este cazul.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Primăria Comunei Vârfuri, sat Șuvița, nr. 137, telefon 0245 233 102 (Ciocodeică Eduard), după data de 29.11.2023.