Peste 7 000 de hotărâri adoptate de către consiliile locale și alte peste 50 000 de dispoziţii emise de primarii unităților administrativ teritoriale din județ  au fost supuse exercitării controlului de legalitate în anul 2017 de către Instituția Prefectului.

Informațiile au fost făcute publice în cadrul raportului de activitate pe anul trecut al Prefecturii Dâmbovița.

"În anul 2017, au fost supuse exercitării controlului de legalitate un număr de 7844 hotărâri adoptate de către consiliile locale şi 50529 de dispoziţii emise de primarii unităților administrativ teritoriale din județ.

Au fost apreciate ca nelegale 117 de acte administrative (32 hotărâri și 85 dispoziţii). În vederea anulării/revocării celor 32 de hotărâri s-au formulat 3 acţiuni la instanţa de contencios administrativ și 29 de recursuri administrative.

În urma recursurilor administrative au fost revocate 23 hotărâri, restul de 6 urmând a fi analizate în primele ședințe ale autorităților administrației publice locale respective în vederea revocării.  Pentru cele 85 de dispoziții emise de primari, considerate că nu întrunesc condițiile de legalitate, au fost formulate 65 acțiuni și 20 recursuri administrative. În urma formulării celor 20 de recursuri administrative, 11 dispoziții au fost revocate de către primari, restul de 9 fiind în curs de analiză de către emitenți.

Toate cele 65 de acțiuni având ca obiect anularea dispozițiilor emise de primari apreciate ca fiind nelegale sunt în curs de soluționare, pe rolul instanțelor de judecată", se arată în document.

Principalele deficiențe constatate au privit stabilirea/majorarea salariilor funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și respectiv stabilirea taxelor și impozitelor locale.

"Pe lângă aceste aspecte, se constată în mod frecvent și deficiențe care denotă atât necunoașterea normelor de tehnică legislativă, cât și a dispozițiilor actelor normative în aplicarea cărora acestea se adoptă sau emit", a arătat prefectul Antonel Jîjîie.